Pravidla

Globální pravidla herních serverů:

1. Je zakázáno využívat chyby/bugy na serveru.

2. Je zakázáno zatajovat zneužitelné nalezené chyby/bugy nebo je sdělovat jinému hráči.

3. Je zakázáno používat jakékoliv modifikace/programy které poskytují zvýhodnění nad ostatními hráči bez těchto modifikací/programů.Vizuální modifikace jako XearosMinimap,Litematica,AppleSkin jsou povolené.

4. Je zakázáno urážení,obtěžování,spamování a vulgární vyjadřování v jakémkoliv chatu,ať už v soukromém nebo skupinovém chatu.

5. Je zakázáno se projevovat vulgárně nebo nevhodně přes skin,cedulky,nick atd.

6. Je zakázáno propagovat jiné servery jakýmkoliv způsobem.

7. Je zakázáno žebrat o itemy,bloky, gamemode nebo o teleportaci.

8. Hráč se musí slušně chovat na eventu a poslouchat pořadatele.

9. Je zakázáno psát jiným jazykem než CZ/SK

10. Je zakázáno porušovat zákony České Republiky.


Pravidla Vanilla serveru:

1. Je zakázáno bezdůvodně ničit krajinu.

2. Je zakázáno ničit stavby ostatních hráčů.

3. Je zakázáno ničit okolí stavby cizího hráče.

4. Je zakázáno brát itemy které patří ostatním hráčům bez jejich vědomí a souhlasu.

5. Před stavěním velké redstone stavby nebo velké farmy se poradit s Admin Teamem.

6. Do 500 bloků od spawnu je zakázáno stavět nebo ničit

7. PVP bez dohody je zakázáno.

8. Zabití hráče za účelem okradení itemů které z něho vypadnou je zakázáno.

9. Je zakázáno vlastnit víc než jeden účet.

10. Je zakázáno trollit náhodného hráče u kterého si nejste jisti že s trollem souhlasí.

11. Je zakázáno používat /dmarker bez důvodu a nesmyslně.

12. Minimální vzdálenost staveb od jiného hráče je 100 bloků.

 

Pravidla Survival serveru:

1. Je zakázáno ničit nebo stavět v bezprostředním okolí pozemku cizího hráče.Vztahuje se na přírodu,nikoliv na stavby hráčů.

2. Je zakázáno úmyslně snižovat TPS/výkon serveru.

3. Vždy obchodovat s hráčem bezpečnýma cestama (/ah,/trade,/lands), v opačném případě za ztráty neručíme.

4. Je zakázáno portovat hráče za účelem zabití.Například,portovat do pasti,do lávy,do voidu,okamžité zabití po teleportaci.

5. Je zakázáno vlastnit víc než jeden účet

6. Je zakázáno obcházení AFK systému


Pravidla nákupu na eshope:

1. Zakúpením predmetov v obchode CovenLand.eu potvrdzujete že rozumiete pravidlám servera.

2. Zakúpené predmety sa dajú reklamovať iba v prípade, že vám neboli pridelené na serveri do 3 dní. V inom prípade peniaze nevraciame.

3. Náš server nie je nijako spojený so spoločnosťou Mojang. Všetka finančná pomoc ide priamo na chod servera.

4. Finančná podpora servera nemení pravidlá pre hráča. Hráč, ktorý podporí server musí aj naďalej dodržiavať serverové pravidla a za ich porušenie môže byť potrestaný.

 

Pravidla Discord serveru:

1. Být slušný v jakémkoliv ohledu.

2. Používat místnosti jen k tomu, k čemu jsou určeny.

3. Zákaz propagace jiných Minecraft serverů či jiných Discord serverů.

4. Případné problémy, či dotazy na admin team kontaktovat pouze přes tickety na discordu nebo na webu. Na soukromé zprávy nemusí admin team reagovat.

5. Je zakázáno porušovat zákony České Republiky.