PRAVIDLÁ SERVERA

Všeobecné pravidla herného servera a discordu

 1. Spam: Je Zakázany akýkoľvek spam ( Emoji, Text, Obrázky apod…)
 2. Reklamy: Je Zakáne robiť reklamu na iné herné a komunikačné alebo textové servy
 3. Nevhodný Obsah: Je prísne zakázane akejkoľvek porografie, rasismu či nacismu, a podobných nevhodných veci.
 4. Používanie Roomiek: Nesmie sa písať a posielať správa či fotka do zlej miestnosti boti sa používají iba 🤖»bot
 5. Rešpekovanie: Rešpektuj ostaných členov A-Team a členov serveru
 6. Nadávky: Je zakázane nadávanie provokanie, alebo otravovanie ostatních členov.
 7. PvP: Je zakázane akékoľvek PvP bez dohodnutia, alebo okradnutia za účelom zabitia daného hráča
 8. Grief: Je zakázany akýkoľvek griefing, alebo ničenie prírody, okrádanie hráča, v shope, alebo na danom pozemku je zakázane.
 9. Cheaty: Je zakázane akýchkoľvek módov, alebo vecí zvýhodnujúcich ta oproti ostatným hráčom výjimky napríklad minimapa.
 10. Účty: Je zakázane vlastniť viac ako 1 účet.
 11. Žebranie, je zakázane akokoľvek žebrať, alebo žiadať o veci, gm či teleportáciu.
 12. Trolling: Je zakázany trolling v prípade že nieste dohodnutý presnejšie na náhodneho hráča zakazovanie hráčom na prankovanie vlastných kamarátov nebudeme.
 13. Krádež: Je zakázane akokoľvek okrádať hráčov.
 14. Musia sa dodržovať minimalne ceny v shopu
 15. Marker: Každý hráč povolený maximálne jeden /dmarker, následne budú ostatné odstránene.
 16. Hrač musi byvať minimalne 100 blockov od ineho hrača
 17. Hrač musi sa spravat slušne na eventoch… a dodržiavat pravidla a musi počuvat toho čo robi ten event ak sa tak neuskutočni tak bude potrestaný !
 18. Neznalost pravidel sa v žádném prípade neomlouvá
 

Všeobecné pravidla nákupu na eshope

 1. Zakúpením predmetov v obchode CovenLand.eu potvrdzujete že rozumiete pravidlám servera.
 2. Zakúpené predmety sa dajú reklamovať iba v prípade, že vám neboli pridelené na serveri do 3 dní. V inom prípade peniaze nevraciame.
 3. Náš server nie je nijako spojený so spoločnosťou Mojang. Všetka finančná pomoc ide priamo na chod servera.
 4. Finančná podpora servera nemení pravidlá pre hráča. Hráč, ktorý podporí server musí aj naďalej dodržiavať serverové pravidla a za ich porušenie môže byť potrestaný.