BETA
12. 9. 2022
Improved
Plugin na custom enchanty přeložen do češtiny (jména enchantů zůstala v angličtině)
Improved
PVP režim funguje již podle očekávání s bouchnutím End Krystalu
Improved
Lehce zvýšen spawn rate mobů
BETA
31. 8. 2022
Added
Přidáno obchodování přes truhly
Added
Zobrazování PvP nebo PvE režimu v tabu
Improved
Daň z loterie snížena z 10% na 5%
Improved
Zvýšen čas do AFK na 5 minut
BETA
29. 8. 2022
Improved
Změněn afk systém (Snížen čas do afk na 3minuty,při afk server hráče teleportuje na spawn a zpět)
BETA
26. 8. 2022
Added
Přidána lotterie
Improved
Zlevněn prodej pečených brambor
BETA
23. 8. 2022
Updated
Očarování Economical sníženy šance na nepoužití raketek
Removed
Očarování Blast Mining a Tectonic odebráno
Improved
Upraven scoreboard
Improved
Upraven mob spawn rate
BETA
16. 8. 2022
Improved
Změněn plugin na rtp, již by se nemělo stávat že hráč umře při rtp
BETA
14. 8. 2022
Added
Přidána webová mapa
Added
Přidány příkazy "/sit" "/lay" "/sit toggle" a umožněno sezení na určitých blocích po kliknutí
Updated
Svět zvětšen na 30,000x30,000
Fixed
Opraveno barevné přejmenování itemu v kovadlině
BETA
12. 8. 2022
Improved
Upraven obchod za body v /jobs
Improved
Upraveny práce a shop pro lepší ekonomiku (bude se ještě vylaďovat)
BETA
11. 8. 2022
Improved
Uprava /shop a práce huntera
Added
Odstraněna vizualizace přesunu itemů do/z truhel,barelů,shulkerů
Improved
Zvětšeny chunky na land z 20 na 100 pro hráče a z 50 na 150 pro vip
Added
Automatický restart serveru v 4:00
BETA
7. 8. 2022
Added
Obchodování přes /trade
Fixed
Opraveno špatné zobrazování počtu hračů v tabu
Improved
Úprava cen pár itemů v /shop
Improved
Upravena cena Elytry v /shop a /jobs shop
BETA
5. 8. 2022
Improved
/shop dává enchant knížky místo aplikování enchantu na držený item
Improved
Výkupní cena End Stonu v /shop snížena
BETA
4. 8. 2022
Added
Teleport na home stojí 10$
Added
V /lands list lze požádat o členství u landu který má status "Hledám členy"
Added
Text s informacema v chatu při najetí myši na nick nebo prefix
Improved
Eura přepsány na dolary,u serverové herní měny
Fixed
Možná vyřešen problém se špatným zobrazováním enchantů v loru předmětu
BETA
3. 8. 2022
Removed
Tree Feller (instantní kácení stromů) odebrán kvůli enchantu Lumberjack
BETA
2. 8. 2022
Added
Přidán příkaz /enchantinfo pro zobrazení informace o enchantu který není ve vanille
BETA
2. 8. 2022
Added
Když vás zabije režim boje při odpojení,v dalším připojení se zobrazí oznámení o zabití
Added
Přidány enchanty které nejsou ve vanille
Improved
Režim boje s entitama vypnut
Fixed
Spawn poprvé připojených hráčů nastaven na správné souřadnice
BETA
1. 8. 2022
Added
Doplněn příkaz /discord do /help
Updated
Na server se lze připojit také s 1.19.1
Improved
Upraveny a zvýšeny odměny u emeraldového a ironového nexus bloku na spawnu
BETA
31. 7. 2022
Improved
Zvýšeny odměny o 5000 u všech míst za zničení nexus bloků na spawnu
Updated
Aktualizovány údaje o pointech za vytěžené bloky u woodcuttera v GUI jobs menu
Fixed
Opraveny nesrovnalosti v přijímaných pointech za job woodcuttera
Fixed
Opraveno zobrazování celkového početu hráčů na serverech v tabu
Fixed
Chyba při které bylo občas na krátkou dobu zamezeno použití elytry při režimu boje
Fixed
Chyba kvůli které měli hráči přístup k druhému jobs shopu který byl skrytý
BETA
30. 7. 2022
Added
Při AFK se nebudou u hráče spawnovat entity
Added
Teleportace na lands spawn zpoplatněna 10€
Added
Bojový režim s entitama
Added
Nexus bloky na spawnu
Improved
Instantní teleportace na spawn landu
Updated
Anticheat